TÉMA Batole

Jazykové schopnosti batolat mohou ovlivnit ovládání emocí

Zdroj: Isifa/Thinkstock
Ne všechny děti umí zvládnout stresující situace bez výbuchů zlosti. Co však může za jejich “výbuchem” stát a lze tomu předcházet? Určitým návodem, jak předejít těmto nepříjemným situacím, vám může být následující článek, který popisuje výzkum, jehož ústředním tématem byla právě dětská zlost. Tu výzkumníci dali do souvislostí s jazykovými schopnostmi batolat.

Z výzkumu, který byl publikován ke konci roku 2012 v odborném časopise Child Development, vyplývá, že schopnost batolat užívat slova a mluvit ovlivňuje jejich schopnost ovládat emoce v pozdějším věku.

Stručně řečeno jsou zjištění vědců následující: batole, které má lepší vyjadřovací schopnosti ve dvou letech, se ve svých čtyřech letech neprojevuje vztekle při frustrujících situacích, jako batole, které mělo ve dvou letech méně rozvinuté jazykové schopnosti.

Jak k takovému zjištění vědci dospěli? Po dobu téměř tří a půl let sledovali 120 dětí. Na začátku výzkumu bylo všem 18 měsíců.

Výzkumníci každých šest měsíců testovali jazykové schopnosti dětí, jejich vyjadřování během běžné komunikace s rodiči a dále také schopnost vyrovnávat se s nepříjemnými úkony, které musí dělat.

Příkladem jednoho z takových frustrujících úkonů bylo počkat s rozbalováním krásně zabaleného dárku po dobu několika minut, do té chvíle, než maminka dokončí svou práci.

Výzkumníky zajímala reakce dětí. A zjistili, že určité aspekty jazyka dětem pomáhají vyrovnat se s frustrujícími situacemi. Děti, které mají rozvinutější jazykové dovednosti:

  1. mohou použít slova, které nahradí neverbální projevy zlosti, aby vyjádřily a vyřešily svou potřebu (např. se mohou zeptat maminky, kdy už bude konec čekání, atp.)
  2. schopnost mluvit je odvrací od zlosti a umožňuje jim zaměřit svou pozornost na něco jiného než na to, co právě teď nemohou mít, jsou schopny zabavit se samy (např. děti kolem věku 4 let si povídají či počítají, aby přečkaly dobu, než budou moci rozbalit dárek)
  3. děti, které mají dobré vyjadřovací schopnosti, jsou schopny přemýšlet o pravidlech (např., že jim maminka řekla, ať počkají)

Z výzkumu je patrná propojenost mezi řečovým a emocionálním vývojem. Autoři výzkumu věří, že je velmi pravděpodobná důležitost jazyka při emocionáním vývoji dítěte. Možná by jejich zjištění mohla přispět k implementaci nových učících technik, které povedou ke zdravému emocionálnímu vývoji dítěte a potenciálně se tak zabrání problémům v chování mezi mládeží.

Stejně tak výzkum přináší důležitou informaci pro rodiče dětí; "Když děláte s dětmi věci na podporu jejich jazykových dovedností, rozšiřování slovní zásoby, stejně tak podporujete jejich zdravý citový vývoj," říká autorka výzkumu Caroline Roben.

Jazykové schopnosti batolat mohou ovlivnit ovládání emocí patří do témat
  • lucie 07.03.2013 07:55:05

    To museli dělat výzkum aby toto zjistili, mě se to zdá jako logické..


Batole patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Batole

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku